ФОТОИЗЛОЖБА  СРЕЩИ С БЪЛГАРИЯ – 2013

28 януари 2014 г. (вторник) от 18.30 часа 
Български културен институт в Будапеща
1061 Budapest, Andrássy út 14.

КАКВО ВИ Е НАПРАВИЛО ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ДОКАТО СТЕ БИЛИ В БЪЛГАРИЯ? 
КАК ЛИЧНО ВИЕ СТЕ ГО ВИДЕЛИ И ОТРАЗИЛИ С ВАШИЯ ФОТОАПАРАТ? 
ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ДА ГО НАПРАВИТЕ ДОСТОЯНИЕ НА ПО-ШИРОКА ПУБЛИКА?

Организатори:
Български културен форум
Български културен институт в Будапеща
Българско самоуправление в Уйбуда

С подкрепата на:
Община Уйбуда, XI столичен район
Българско самоуправление във II столичен район, Будапеща

Шестият ежегоден конкурс за любителска фотография “Срещи с България - 2013“ беше организиран от Българския културен институт в Будапеща, Българското самоуправление в Уйбуда и Българския културен форум. Той беше обявен през лятото на 2013 г. и привлече за участие над 200 фотографии от 15 автори.

Конкурсът се проведе в пет обособени тематични категории:
1. Обичаи и традиции в България
2. Цветове от България
3. Лица от България
4. Сгради от България
5. Моят уникален кадър от България

Постъпилите предложения бяха разгледани от жури в състав: Олга Попова – директор на БКИ-Будапеща, Йордан Бебревски – професионален фотограф и Стоян Недялков - ИТ специалист.

Най-високо оценените от журито снимки във всяка категория ще бъдат представени в рамките на изложбата, а победителите във всяка категория ще получат предметни награди. 

 

 

Подкрепа с 1% от данъка!

Според унгарската данъчна система всеки данъкоплатец в Унгария има право да даде 1% от данъците си на организация с нестопанска цел. Можете да подкрепите целите и проектите на дружество Български културен форум, като в данъчната декларация впишете данните на дружеството: Bolgár Kulturális Fórum Egyesület. Adószám: 18168499-1-43 Ръководството на дружеството благодари за получената досега по този начин подкрепа и в бъдеще разчита на нея!

 

Бихте ли искали да научавате за нашите програми?

Моля да ни изпратите ваш имейл адрес за връзка на bolgarforum@mail.bg и ние ще Ви уведомяваме за актуалните ни прояви
 

Дарения

Дружеството ни с благодарност приема дарения и спонсорства, които можете да изпратите на банковата сметка на Българския културен форум: 11709002-20121503. Сумите от дарения влагаме за осъществяването на културната дейност и целите на дружеството, които са заложени в неговия Устав.