Българският културен форум
и
Българското самоуправление в Уйбуда

обявяват за седма поредна година

ФОТОКОНКУРС на тема
„СРЕЩИ С БЪЛГАРИЯ – 2014

КАКВО ВИ Е НАПРАВИЛО ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ДОКАТО СТЕ БИЛИ В БЪЛГАРИЯ?
КАК ЛИЧНО ВИЕ СТЕ ГО ВИДЕЛИ И ОТРАЗИЛИ С ВАШИЯ ФОТОАПАРАТ?
ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ДА ГО НАПРАВИТЕ ДОСТОЯНИЕ НА ПО-ШИРОКА ПУБЛИКА?

Условия на конкурса:

• Участие могат да вземат само автори, които не са професионалисти, ползвайки изключително собствена работа.

• Приемат се фотографии в дигитална форма, с резолюция 5 мегапиксела.

• Снимките трябва да бъдат направени след 1 януари 2009 година.

• Категориите на конкурса са:
1. Обичаи и традиции в България
2. Цветове от България
3. Лица от България
4. Сгради от България
5. Моят уникален кадър от България

Допуска се участието на максимум по 5 снимки в категория от един и същи автор.

• Гарантирана анонимност при оценката на конкурсните материали. За тази цел снимките не трябва да съдържат данни и информация, подсказващи самоличността на автора.

• Не се допускат снимки, които са участвали вече в предишните издания на фотоконкурса “Срещи с България”.

С предаването на материала, участниците във фотоконкурса автоматично приемат условията и дават съгласието си организаторите да ползват безплатно представения материал при публикуването му и ползването му във връзка с конкурса.

Най-добрите снимки, оценени от журито, ще участват във фотоизложба. Предметни награди на победителите във всяка от петте категории ще бъдат връчени по време на откриването на фотоизложбата.


Формат и технически изисквания:

Дигитални снимки: тип на файла - JPEG, най-малък размер - 5 мегапиксела.

• Манипулирани снимки не се приемат.

Не се смята за манипулиране на снимка:
- Отрязване на част от снимката, промяна на ориентацията на снимката.
- Коригиране цвета на снимката отнасящо се за цялата снимка: промяна на контраста, наситеност на цвета, оправяне на фокуса.
- Конвертиране на цветна снимка в черно-бяла.
За манипулирана снимка се смята:
- Отстраняване или придаване на елементи от или към снимката.
- Драстично оцветяване на отделни елементи на снимката.
- Ползване на дигитални ефекти или филтри при обработване на материала.

При подаване на материалите по електронен път, данните на участника за връзка (име, адрес, тел. номер, имейл) трябва да бъдат отделно от папката с файловете на снимките. Името на всеки файл трябва да съдържа само заглавието на снимката и категорията, в която участва.

Участието в конкурса е безплатно.
Срок за подаване на материалите: 28 ноември 2014 г.

Подаването на материалите става по електронен път на имейл: bolgarforum@mail.bg

Информация за фотоконкурса можете да намерите на:

www.bolgarforum.hu

 

Подкрепа с 1% от данъка!

Според унгарската данъчна система всеки данъкоплатец в Унгария има право да даде 1% от данъците си на организация с нестопанска цел. Можете да подкрепите целите и проектите на дружество Български културен форум, като в данъчната декларация впишете данните на дружеството: Bolgár Kulturális Fórum Egyesület. Adószám: 18168499-1-43 Ръководството на дружеството благодари за получената досега по този начин подкрепа и в бъдеще разчита на нея!

 

Бихте ли искали да научавате за нашите програми?

Моля да ни изпратите ваш имейл адрес за връзка на bolgarforum@mail.bg и ние ще Ви уведомяваме за актуалните ни прояви.
 

Дарения

Дружеството ни с благодарност приема дарения и спонсорства, които можете да изпратите на банковата сметка на Българския културен форум: 11709002-20121503. Сумите от дарения влагаме за осъществяването на културната дейност и целите на дружеството, които са заложени в неговия Устав.