Представяне на научния сборник „Стопанство и култура”
и отбелязване на 15 години от основаването на
Българския културен форум

4 декември (четвъртък) от 18.00 часа 
Национална библиотека за чуждестранна литература
Budapest, VI. Molnár u. 11.

Сборника ще представи: д-р Андор Месарош, историк

Сборникът „Стопанство и култура” съдържа научните доклади от конференцията "Стoпанство и култура: стопанска и културна дейност на националните общности в Унгария през 19 и 20 век". Като новаторско начинание в изследването на стопанската и културната дейност на националностите в Унгария, дава възможност за преосмисляне на ролята на националностите в Унгария за развитието на унгарската икономика, унгарската кауза и култура. От друга страна статиите спомагат за опознаването на историята и миналото на националностите, като могат да се направят изводи и за настоящето.

Сборникът излиза с подкрепата на:

Министерство на човешките ресурси,
Българско самоуправление в Уйбуда – XI. район на Будапеща,
Българско национално самоуправление в Кечкемет

 

 

Подкрепа с 1% от данъка!

Според унгарската данъчна система всеки данъкоплатец в Унгария има право да даде 1% от данъците си на организация с нестопанска цел. Можете да подкрепите целите и проектите на дружество Български културен форум, като в данъчната декларация впишете данните на дружеството: Bolgár Kulturális Fórum Egyesület. Adószám: 18168499-1-43 Ръководството на дружеството благодари за получената досега по този начин подкрепа и в бъдеще разчита на нея!

 

Бихте ли искали да научавате за нашите програми?

Моля да ни изпратите ваш имейл адрес за връзка на bolgarforum@mail.bg и ние ще Ви уведомяваме за актуалните ни прояви.
 

Дарения

Дружеството ни с благодарност приема дарения и спонсорства, които можете да изпратите на банковата сметка на Българския културен форум: 11709002-20121503. Сумите от дарения влагаме за осъществяването на културната дейност и целите на дружеството, които са заложени в неговия Устав.