Научна конференция за връзките на Унгария и православното християнство

На 24 май 2016 г. българската специалност при Катедрата по славянска филология към университета „Л. Йотвьош“ и Българският културен форум за 5 път организираха съвместно конференция. Конференцията на кръгла маса беше проведена по случай 100 годишнината от основаването на Българската православна църковна община в Унгария и 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, със заглавие „Унгария и източното християнство – култове, църкви и езикови паметници“.
Темата се оказа интересна за учени от различни научни сфери. Участниците бяха преподаватели от Катедрата по славянска филология на Будапещенския университет, от университетите в Сегед и Дебрецен, учени от Музея на приложните изкуства, от Националната библиотека „Сечени“ и др.
Докладите обхванаха много разнообразни теми. Изкуствоведите представиха и анализираха различни икони (Марта Над и Силвестер Тердик), запознаха публиката със значението на сръбския манастир в Грабоц (Ксения Голуб). Чухме доклади за светиците Св. Марина и Св. Параскева (Бернадет Пушкаш, Кристина Менхарт), а езиковедите се занимаваха основно с историческото значение на езиковите паметници: със словенските ръкописни книги (Ельод Дудаш), словашкия „златен“ Отче наш (Ева Часари), числителните имена в Зографското евангелие (Ищван Пожгаи), или значението на Троянския дамаскин в историята на българския език и др. Първата българо-сръбска автобиография беше представена от Моника Фаркаш Барати.

 

Подкрепа с 1% от данъка!

Според унгарската данъчна система всеки данъкоплатец в Унгария има право да даде 1% от данъците си на организация с нестопанска цел. Можете да подкрепите целите и проектите на дружество Български културен форум, като в данъчната декларация впишете данните на дружеството: Bolgár Kulturális Fórum Egyesület. Adószám: 18168499-1-43 Ръководството на дружеството благодари за получената досега по този начин подкрепа и в бъдеще разчита на нея!

Бихте ли искали да научавате за нашите програми?

Моля да ни изпратите ваш имейл адрес за връзка на bolgarforum@mail.bg и ние ще Ви уведомяваме за актуалните ни прояви.
Дарения
Дружеството ни с благодарност приема дарения и спонсорства, които можете да изпратите на банковата сметка на Българския културен форум: 11709002-20121503. Сумите от дарения влагаме за осъществяването на културната дейност и целите на дружеството, които са заложени в неговия Устав.

Támogatóink: