ВПЛЕТЕНИ НИШКИ


Обща изложба на български и унгарски текстилни художници от СБХ, Дружеството на унгарските гобленисти и Българския културен форум на три места:


1. Галерия на Съюз на унгарските художници и приложници

1061 Budapest, Andrássy út 6.

Откриване: 06.03.2020, 16.00 часа

Изложбата открива: Естер Молнар, изкуствовед


2. Българска галерия Б44

1062 Budapest, Bajza u. 44.

Откриване: 06.03.2020, 18.00 часа

Изложбата открива: д-р Данчо Мусев, председател на Българското републиканско самоуправление

С участието на музикантите Ката Ижак и Жолт Хомоки


3. Галерия на Дружеството на унгарските гобленисти

1117 Budapest, Hamzsabégi u.8.

Откриване: 07.03.2020, 11.00 часа

Лекция ще изнесе: д-р доцент Чила Келечени, носител на наградата Ференци

Заглавие на лекцията: От унгарската аристократична бродерия до унгарската бродерия в днешно време в съвременното изкуство


Куратор: Естер Кнеис, приложник-гобленист


Спонсори: MMA, NKA, Újbuda Önkormányzat, Bolgár Kulturális Fórum, Újbuda Bolgár Önkormányzata, Bolgár Országos Önkormányzat, XV. Kerületi Bolgár Önkormányzat, Terézvárosi Bolgár Önkormányzat

 

Подкрепа с 1% от данъка!

Според унгарската данъчна система всеки данъкоплатец в Унгария има право да даде 1% от данъците си на организация с нестопанска цел. Можете да подкрепите целите и проектите на дружество Български културен форум, като в данъчната декларация впишете данните на дружеството: Bolgár Kulturális Fórum Egyesület. Adószám: 18168499-1-43 Ръководството на дружеството благодари за получената досега по този начин подкрепа и в бъдеще разчита на нея!

 

Бихте ли искали да научавате за нашите програми?

Моля да ни изпратите ваш имейл адрес за връзка на bolgarforum@mail.bg и ние ще Ви уведомяваме за актуалните ни прояви.
 

Дарения

Дружеството ни с благодарност приема дарения и спонсорства, които можете да изпратите на банковата сметка на Българския културен форум: 11709002-20121503. Сумите от дарения влагаме за осъществяването на културната дейност и целите на дружеството, които са заложени в неговия Устав.