Konferenciák a Bolgár Kulturális Fórum szervezésében

1999-es megalakulása óta a Bolgár Kulturális Fórum Egyesület kiemelt feladatának tartja a magyarországi bolgár tudományos élet támogatását, amihez tudományos ülésszakok szervezésével, tanulmánykötetek kiadásával járul hozzá.

I. “Toma Visanov és kora” c. konferencia, koncert és kiállítás. 2008. november 21.

A szűk szakmai körön kívül ez idáig szinte ismeretlen ikonfestő alakja és munkássága köré szőtt konferencia, illetve az ő ikonjainak fényképeiből készült kiállítás ötlete Nagy Márta művészettörténész, egyetemi docenstől származott, ezt egészítette ki, illetve zárta le méltóképpen a Szt. Efrém férfikar koncertje a Bolgár Ortodox Templomban. Az ülésszakon 12 előadás hangzott el, amelyek közül kettő Toma Visanov személyével és munkásságával foglalkozott, míg a többi a korszak néprajzi, vallástörténeti, és nyelvészeti összefüggéseit tárta fel. A konferencia tanulmánnyá átdolgozott anyagaiból kötet is megjelent, “Toma Visanov és kora – vallási és kulturális kapcsolatok Magyarország és a Balkán között a XVIII. században” címmel (szerk. Doncsev Toso és Menyhárt Krisztina, Budapest, 2009).

II. “Ohridi Szt. Naum magyarországi kultusza” c. nemzetközi konferencia és kiállítás. 2010. október 14-15.

910. december 23-án hunyt el Ohridi Szt. Naum, akit a pravoszláv egyház a hét felvilágosító szent egyikeként tart nyilván. Az a tény, hogy Naum a Metód-misszióval Magyarországon is járt, sőt a nagyobb Naum-legenda elsőrendű történelmi forrás a magyarok honfoglalásáról, évszázadokkal később pedig a hazánk települt macedonovlahok és görög kereskedők hozták vissza Magyarországra a szent kultuszát, indokolta, hogy nemzetközi konferencia keretében emlékezzünk meg róla, illetve, hogy ikonkiállításon mutassuk be a szentről készült régi és mai ikonokat is (kurátor: Nagy Márta docens). A konferencián bolgár, magyar, román, makedón, illetve németországi kutatók tartottak, több mint 20 előadást, amelyek művészettörténeti, vallástörténeti, néprajzi és kultúrtörténeti szemszögből elemezték Ohridi Szt. Naum, illetve a szentek kultuszának kérdéskörét, Magyarország és a Balkán kapcsolatainak kontextusában.
2011-ben jelent meg a „Magyarország és a Balkán vallási és társadalmi kapcsolatai. Tanulmánykötet Ohridi Szt. Naum halálának 1100. évfordulójára” c. kötet, amely nagyrészt a konferencia anyagait, illetve a Szt. Naumról írt fontosabb tanulmányokat mutatja be (szerk. Doncsev Toso – Menyhárt Krisztina – H. Tóth Imre, Budapest, 2011).

III. A nemzetiségek gazdasági és kulturális tevékenysége Magyarországon a 19. században és a 20. század első felében. 2012. október 12., Budapest.

Az országos tudományos konferencia célja jobban megismerni és a tágabb közönséggel is megismertetni a nemzetiségek szerepét a magyar gazdaság és kultúra fejlesztésében egy viszonylag hosszú periódusban (19 sz. és 20. század közepe). A konferencia másik célkitűzése a gazdaság és kultúra kölcsönhatásának feltárása, azon működési mechanizmusok megismerése, amelyek a gazdaság sikeres szereplőit arra késztetik, hogy aktívan részt vegyenek nemzetiségük kultúrájának, oktatásának vagy egyházügyének támogatásában. Reményeink szerint ezzel a színvonalas tudományos rendezvénnyel hozzájárulhatunk a Magyarország és a nemzetiségek közös történetének további megismeréséhez, rávilágíthatunk a nemzetiségi csoportok hozzájárulására a magyar gazdasági fejlődésben, megismerhetjük a gazdasági szereplők kulturális támogató tevékenységét, és végső soron segíthetjük a békés egymás mellett élés és elfogadás folyamatát. A konferencián összesen 14 előadás hangzott el, a bolgár, szlovák, román, ukrán, szerb és horvát nemzetiségek kutatóitól. A témák nem csak a gazdaság és kultúra kapcsolatát vizsgálaták, hanem kitértek az egyes népcsoportok kulturális tevéknyégére, demográfiai jellemzőire, vagy a magyar történetírás szemléletmódjának változásaira.
A konferencia munkanyelve a magyar és a bolgár volt, az előadások absztraktjait két nyelven, külön füzetben jelentettük meg. Már készül a konferencia előadásaiból a tanulmánykötet, amelynek címe:
Gazdaság és kultúra: a nemzetiségek gazdasági és kulturális tevékenysége Magyarországon a 19. és a 20. században.

 

 

1%-os felhívás!

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a SZJA 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák a Bolgár Kulturális Fórum céljait, törekvéseit. Bolgár Kulturális Fórum Egyesület. Adószám: 18168499-1-43
Az eddigi felajánlásokat, támogatásokat az egyesület vezetősége ezúton is köszöni, és továbbra is számít rájuk!

 

Szeretne értesülni programjainkról?

Kérjük, küldje el nevét és e-mail elérhetőségét a bolgarforum@mail.bg címünkre és értesíteni fogjük Önt az aktuális eseményeinkről.
 

Adományozás

Adományokat és támogatásokat szívesen fogadunk a Bolgár Kulturális Fórum 11709002-20121503 bankszámlájára. A befolyt összegeket az egyesület Alapszabályában rögzített kulturális céljai és tevékenysége megvalósítására fordítja.

 

Támogatóink: