В началото: обедини ни стремежът ни към действие...

Българският културен форум е основан като дружество от няколко ентусиазирани интелектуалци през 1999 година в Будапеща с цел запазване и популяризиране на българската култура в Унгария и утвърждаване на съществуващите приятелски отношения между двете страни и двете нации. Основателите са обединени от желанието, като членове на българската общност, да работят за българската култура, да пазят българския език, да предадат знанията си и да обсъждат проблемите на българската националност в Унгария. Именно затова дружеството получава името Български културен форум. Негова цел е също така и запазването на независимостта на българската интелигенция, защита на творческите й права и интереси, осигуряване на възможността свободно и открито да формира и изказва мнението си.
Повечето от българските творци в Унгария, които са и сред основателите на Български културен форум, имат сериозни и неоспорими професионални успехи и авторитет в унгарското общество. Без тях е немислим обликът на съвременната българска общност, съхранението на постиженията на българската култура, а с това и оцеляването на българската общност в бъдеще. Без тези творци културната автономия на практика не би могла да съществува, защото при тях творческата и културна дейност е потребност и начин на съществуване
В този аспект през 1999 г., като част от дружеството, бе сформирана и Групата на българските художници и приложници от Унгария. Досега художниците на Форума са участвали заедно в редица общи изложби, творчески срещи и с художествената си дейност постоянно допринасят за обогатяването и на двете национални култури.
Основатели и ръководители на Дружеството в периода от 1999 до 2011 година бяха Адриана Петкова Пападопулос (председател), Миролюба Гендова (заместник председател),
д-р Тошо Дончев (почетен председател).

Настоящето: вървим по правилния път...

Българският културен форум с дългогодишната си дейност се е доказал и извоювал своето място. Дружеството е организирало редица културни мероприятия, конференции, изложби в Унгария и чужбина и е издало много на брой литературни и научни издания на двата езика.
Форумът продължава да обединява специалисти и творци, занимаващи се с изкуство, култура и наука, и всички онези, които независимо от своя произход харесват и подкрепят тяхната дейност. Защитава интересите на членуващите в него, а също така създава и поддържа връзки с други обществени организации, институции, общини, както и допълва и подпомага техните усилия за утвърждаването и разпространяването на националностните култури на европейско ниво.
Посредством издателската си дейност, Дружеството се стреми да допринесе за развитието на литературния език и запазването на идентичността на българската общност в Унгария. Българският културен форум подпомага опазването и разпространението на българските културни и научни постижения чрез организиране на концерти, изложби, театрални постановки и научни конференции.
Форумът си сътрудничи с всяка една институция или организация в Унгария и България, както и с организации от други държави, които имат общи допирни точки с дейността на Дружеството.
Българският културен форум е място за общуване, обмен на мнения, творчески срещи и културни прояви, вратата на който е отворена за всички, които се интересуват и искат да вземат участие в неговата дейност и работа. Измежду членуващите в него има преводачи, езиковеди, писатели, етнографи, историци, психолози, журналисти, художници и приложници, музиканти, танцьори, хореографи, екскурзоводи, учители, икономисти, инженери, художествени ръководители, спортисти и др. Годишният членски внос в дружеството е 1.000 HUF, за учащи и пенсионери 500 HUF.

Ръководство на Български културен форум

Председателство:

Милена Владимирова (председател), д-р Кристина Менхарт, Петър Лукач

Почетен председател: д-р Тошо Дончев

За контакт с Български културен форум:

Имейл адрес: bolgarforum@mail.bg

Пощенски адрес: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3, B, 8/47.

 

 

 

Подкрепа с 1% от данъка!

Според унгарската данъчна система всеки данъкоплатец в Унгария има право да даде 1% от данъците си на организация с нестопанска цел. Можете да подкрепите целите и проектите на дружество Български културен форум, като в данъчната декларация впишете данните на дружеството: Bolgár Kulturális Fórum Egyesület. Adószám: 18168499-1-43 Ръководството на дружеството благодари за получената досега по този начин подкрепа и в бъдеще разчита на нея!

 

Бихте ли искали да научавате за нашите програми?

Моля да ни изпратите ваш имейл адрес за връзка на bolgarforum@mail.bg и ние ще Ви уведомяваме за актуалните ни прояви.
 

Дарения

Дружеството ни с благодарност приема дарения и спонсорства, които можете да изпратите на банковата сметка на Българския културен форум: 11709002-20121503. Сумите от дарения влагаме за осъществяването на културната дейност и целите на дружеството, които са заложени в неговия Устав.
 

С подкрепата на: