A kezdet: egyesített minket a tenni akarás…

A Bolgár Kulturális Fórum, mint nonprofit egyesület, néhány lelkes ember kezdeményezésére alakult meg 1999-ben, Budapesten azzal a céllal, hogy megőrizzék, népszerűsítsék a magyarországi bolgár kultúrát, és tovább erősítsék a meglévő baráti kapcsolatokat országaink és nemzeteink között. Az alapítókat egyesítette a tenni akarás, a bolgár kulturális közeghez és közösséghez való tartozás, illetve az a szándék, hogy ápolják a bolgár nyelvet és kultúrát, ismereteket adjanak át, megbeszéljék a magyarországi bolgár közösség problémáit – ezért is kapta az egyesület a „kulturális fórum” elnevezést. A Fórum célja emellett a bolgár értelmiség függetlenségének megőrzése, alkotói jogainak, érdekeinek védelme, annak biztosítása, hogy szabadon és nyíltan formálhassa és fejezhesse ki véleményét.
A legtöbb magyarországi bolgár alkotó, köztük a Bolgár Kulturális Fórum létrehozói és tagjai komoly, vitathatatlan szakmai sikerekkel és tekintéllyel rendelkeznek a magyar társadalomban. Nélkülük a mai bolgár közösségről alkotott kép nem lenne teljes, elképzelhetetlen a bolgár kultúra eredményeinek megőrzése, és ezen keresztül a bolgár közösség jövőbeni fennmaradása. Ezen alkotók nélkül a kulturális autonómia gyakorlatilag nem létezne, mert az ő életmódjuk, alapvető szükségletük az alkotó, kulturális tevékenység. Ennek jegyében 1999-ben, az egyesület kezdeményezésére alakult meg a magyarországi bolgár képző- és iparművészek alkotói csoportja is. A Fórum művészei azóta számos közös kiállításon, művészi találkozón szerepeltek együtt, és alkotómunkájukkal folyamatosan hozzájárulnak mindkét nemzeti kultúra gazdagodásához.
Az Egyesület alapítói és vezetői 1999. és 2011. között Papadopulosz Petkova Adriana elnök, Gendova Miroljuba elnökhelyettes, dr. Doncsev Toso tiszteletbeli elnök voltak.

A jelen: jó úton járunk...

A Bolgár Kulturális Fórum többéves működése alatt tevékenységével bizonyította létjogosultságát. Számos kulturális rendezvényt, konferenciát, kiállítást szervezett Magyarországon és külföldön és több irodalmi, tudományos kétnyelvű kiadványt adott ki.
Az Egyesület továbbra is egyesíti a művészeti és tudományos alkotótevékenységgel foglalkozó szakembereket, és származásuktól függetlenül mindazokat, akik szeretik és segítik tevékenységüket. Védi tagjai érdekeit, illetve kapcsolatot tart fenn társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, önkormányzatokkal és európai színvonalon segíti, kiegészíti a nemzetiségek kultúrájának terjesztésére és erősítésére irányuló törekvéseiket.
Könyvkiadói tevékenységével az Egyesület arra törekszik, hogy hozzájáruljon a magyarországi bolgár nemzetiség irodalmi nyelvének és kultúrájának fejlesztéséhez, a Magyarországon élő bolgár nemzetiség öntudatának megőrzéséhez. A bolgár kultúra és tudomány eredményeinek terjesztését és megőrzését a Bolgár Kulturális Fórum koncertek, kiállítások, színházi előadások és tudományos ülésszakok szervezésével segíti elő.
A Fórum együttműködik minden olyan intézménnyel és szervezettel Magyarországon és Bulgáriában, illetve más országok intézményeivel, amelyek közel állnak az Еgyesület tevékenységi köréhez.
A Bolgár Kulturális Fórum a beszélgetések, a véleménycserék, az alkotói találkozók és a kulturális rendezvények színtere, amelynek ajtaja nyitva áll mindazok előtt, akik érdeklődnek és részt kívánnak venni az Egyesület munkájában. Tagjai közül vannak fordítók, nyelvtudósok, írók, néprajzkutatók, történészek, pszichológusok, újságírók, képző- és iparművészek, zeneművészek, táncművészek, koreográfusok, idegenforgalmi szakemberek, tanárok, művészeti vezetők, mérnökök, közgazdászok, sportolók, stb. Az egyesületi éves tagsági díj 1.000 Ft, tanulóknak és nyugdíjasoknak 500 Ft.

A Bolgár Kulturális Fórum vezetősége

Elnökség:

Vladimirova Milena (elnök), dr. Menyhárt Krisztina, Lukács Péter

Tiszteletbeli elnök: dr. Doncsev Toso

A Bolgár Kulturális Fórum elérhetősége:

E-mail cím: bolgarforum@mail.bg

Postacím: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3, B, 8/47.

Támogatók:

Miniszterelnökség, Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Nemzeti Együttműködési Alap

Bolgár Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége

ALAPSZABÁLY

 

 

Szeretne értesülni programjainkról?

Kérjük, küldje el nevét és e-mail elérhetőségét a bolgarforum@mail.bg címünkre és értesíteni fogjük Önt az aktuális eseményeinkről.
 

Adományozás

Adományokat és támogatásokat szívesen fogadunk a Bolgár Kulturális Fórum 11709002-20121503 bankszámlájára. A befolyt összegeket az egyesület Alapszabályában rögzített kulturális céljai és tevékenysége megvalósítására fordítja.

 

Támogatóink: