index
slide1 slide2 slide3 slide4

A kezdet: egyesített minket a tenni akarás...

A Bolgár Kulturális Fórum, mint nonprofit egyesület, néhány lelkes ember kezdeményezésére alakult meg 1999-ben, Budapesten azzal a céllal, hogy megőrizzék, népszerűsítsék a magyarországi bolgár kultúrát, és tovább erősítsék a meglévő baráti kapcsolatokat országaink és nemzeteink között. Az alapítókat egyesítette a tenni akarás, a bolgár kulturális közeghez és közösséghez való tartozás, illetve az a szándék, hogy ápolják a bolgár nyelvet és kultúrát, ismereteket adjanak át, megbeszéljék a magyarországi bolgár közösség problémáit – ezért is kapta az egyesület a „kulturális fórum” elnevezést. A Fórum célja emellett a bolgár értelmiség függetlenségének megőrzése, alkotói jogainak, érdekeinek védelme, annak biztosítása, hogy szabadon és nyíltan formálhassa és fejezhesse ki véleményét. A legtöbb magyarországi bolgár alkotó, köztük a Bolgár Kulturális Fórum létrehozói és tagjai komoly, vitathatatlan szakmai sikerekkel és tekintéllyel rendelkeznek a magyar társadalomban. Nélkülük a mai bolgár közösségről alkotott kép nem lenne teljes, elképzelhetetlen a bolgár kultúra eredményeinek megőrzése, és ezen keresztül a bolgár közösség jövőbeni fennmaradása. Ezen alkotók nélkül a kulturális autonómia gyakorlatilag nem létezne, mert az ő életmódjuk, alapvető szükségletük az alkotó, kulturális tevékenység. Ennek jegyében 1999-ben, az egyesület kezdeményezésére alakult meg a magyarországi bolgár képző- és iparművészek alkotói csoportja is. A Fórum művészei azóta számos közös kiállításon, művészi találkozón szerepeltek együtt, és alkotómunkájukkal folyamatosan hozzájárulnak mindkét nemzeti kultúra gazdagodásához. Az Egyesület alapítói és vezetői 1999. és 2011. között Papadopulosz Petkova Adriana elnök, Gendova Miroljuba elnökhelyettes, dr. Doncsev Toso tiszteletbeli elnök voltak.

A jelen: jó úton járunk...

A Bolgár Kulturális Fórum többéves működése alatt tevékenységével bizonyította létjogosultságát. Számos kulturális rendezvényt, konferenciát, kiállítást szervezett Magyarországon és külföldön és több irodalmi, tudományos kétnyelvű kiadványt adott ki. Az Egyesület továbbra is egyesíti a művészeti és tudományos alkotótevékenységgel foglalkozó szakembereket, és származásuktól függetlenül mindazokat, akik szeretik és segítik tevékenységüket. Védi tagjai érdekeit, illetve kapcsolatot tart fenn társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, önkormányzatokkal és európai színvonalon segíti, kiegészíti a nemzetiségek kultúrájának terjesztésére és erősítésére irányuló törekvéseiket. Könyvkiadói tevékenységével az Egyesület arra törekszik, hogy hozzájáruljon a magyarországi bolgár nemzetiség irodalmi nyelvének és kultúrájának fejlesztéséhez, a Magyarországon élő bolgár nemzetiség öntudatának megőrzéséhez. A bolgár kultúra és tudomány eredményeinek terjesztését és megőrzését a Bolgár Kulturális Fórum koncertek, kiállítások, színházi előadások és tudományos ülésszakok szervezésével segíti elő. A Fórum együttműködik minden olyan intézménnyel és szervezettel Magyarországon és Bulgáriában, illetve más országok intézményeivel, amelyek közel állnak az Еgyesület tevékenységi köréhez. A Bolgár Kulturális Fórum a beszélgetések, a véleménycserék, az alkotói találkozók és a kulturális rendezvények színtere, amelynek ajtaja nyitva áll mindazok előtt, akik érdeklődnek és részt kívánnak venni az Egyesület munkájában. Tagjai közül vannak fordítók, nyelvtudósok, írók, néprajzkutatók, történészek, pszichológusok, újságírók, képző- és iparművészek, zeneművészek, táncművészek, koreográfusok, idegenforgalmi szakemberek, tanárok, művészeti vezetők, mérnökök, közgazdászok, sportolók, stb. Az egyesületi éves tagsági díj 1.000 Ft, tanulóknak és nyugdíjasoknak 500 Ft.

A Bolgár Kulturális Fórum vezetősége

Elnökség:

Vladimirova Milena (elnök), dr. Menyhárt Krisztina, Lukács Péter

Tiszteletbeli elnök: dr. Doncsev Toso

A Bolgár Kulturális Fórum elérhetősége:

E-mail cím: bolgarforum@mail.bg

Postacím: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3, B, 8/47.

ALAPSZABÁLY

В началото: обедини ни стремежът ни към действие...

Българският културен форум е основан като дружество от няколко ентусиазирани интелектуалци през 1999 година в Будапеща с цел запазване и популяризиране на българската култура в Унгария и утвърждаване на съществуващите приятелски отношения между двете страни и двете нации. Основателите са обединени от желанието, като членове на българската общност, да работят за българската култура, да пазят българския език, да предадат знанията си и да обсъждат проблемите на българската националност в Унгария. Именно затова дружеството получава името Български културен форум. Негова цел е също така и запазването на независимостта на българската интелигенция, защита на творческите й права и интереси, осигуряване на възможността свободно и открито да формира и изказва мнението си.
Повечето от българските творци в Унгария, които са и сред основателите на Български културен форум, имат сериозни и неоспорими професионални успехи и авторитет в унгарското общество. Без тях е немислим обликът на съвременната българска общност, съхранението на постиженията на българската култура, а с това и оцеляването на българската общност в бъдеще. Без тези творци културната автономия на практика не би могла да съществува, защото при тях творческата и културна дейност е потребност и начин на съществуване.
В този аспект през 1999 г., като част от дружеството, бе сформирана и Групата на българските художници и приложници от Унгария. Досега художниците на Форума са участвали заедно в редица общи изложби, творчески срещи и с художествената си дейност постоянно допринасят за обогатяването и на двете национални култури. Основатели и ръководители на Дружеството в периода от 1999 до 2011 година бяха Адриана Петкова Пападопулос (председател), Миролюба Гендова (заместник председател), д-р Тошо Дончев (почетен председател).

Настоящето: вървим по правилния път...

Българският културен форум с дългогодишната си дейност се е доказал и извоювал своето място. Дружеството е организирало редица културни мероприятия, конференции, изложби в Унгария и чужбина и е издало много на брой литературни и научни издания на двата езика.
Форумът продължава да обединява специалисти и творци, занимаващи се с изкуство, култура и наука, и всички онези, които независимо от своя произход харесват и подкрепят тяхната дейност. Защитава интересите на членуващите в него, а също така създава и поддържа връзки с други обществени организации, институции, общини, както и допълва и подпомага техните усилия за утвърждаването и разпространяването на националностните култури на европейско ниво.
Посредством издателската си дейност, Дружеството се стреми да допринесе за развитието на литературния език и запазването на идентичността на българската общност в Унгария. Българският културен форум подпомага опазването и разпространението на българските културни и научни постижения чрез организиране на концерти, изложби, театрални постановки и научни конференции. Форумът си сътрудничи с всяка една институция или организация в Унгария и България, както и с организации от други държави, които имат общи допирни точки с дейността на Дружеството.
Българският културен форум е място за общуване, обмен на мнения, творчески срещи и културни прояви, вратата на който е отворена за всички, които се интересуват и искат да вземат участие в неговата дейност и работа. Измежду членуващите в него има преводачи, езиковеди, писатели, етнографи, историци, психолози, журналисти, художници и приложници, музиканти, танцьори, хореографи, екскурзоводи, учители, икономисти, инженери, художествени ръководители, спортисти и др. Годишният членски внос в дружеството е 1.000 HUF, за учащи и пенсионери 500 HUF.

Ръководство на Български културен форум

Председателство:

Милена Владимирова (председател), д-р Кристина Менхарт, Петър Лукач

Почетен председател: д-р Тошо Дончев

За контакт с Български културен форум:

Имейл адрес: bolgarforum@mail.bg

Пощенски адрес: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3, B, 8/47.